20 september 2017
Velkommen til Ørelæge Jette Bønneland Madsen

Ferie og fravær


Øre-, næse-, halsklinikken er lukket i følgende perioder:
 
 
Ferie:
 
Sommer ferie i uge 28, 29, 30, 31
 
Efteruddannelse/kurser/kongresser:
 
25 august
 
 

For at yde bedst mulig service for klinikkens patienter, vil jeg forsøge at minimere antallet af lukkedage mest muligt.
 
Det er muligt på sundhed.dk at se hvornår mine kollegaer holder ferie, og dermed hvem det er muligt at konsultere.